Privacy Policy

Introductie

Voor ons is het van belang dat u als gast geniet van een geweldig en uitgerust verblijf in een van onze hotels, immers “Best memories start here”. Uw tevredenheid en vertrouwen in ons zijn daarom van essentieel belang.

Dit Privacy Statement is opgesteld ter kennisgeving hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, waarom wij uw gegevens nodig hebben en wat u als gast moet weten over uw eigen rechten met betrekking op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 

Verzamelen van uw gegevens

Wij verzamelen uw gegevens voor het aanbieden van onze producten. Wij hebben de gegevens nodig om met u te kunnen communiceren tijdens het boekingsproces, tijdens uw verblijf en indien door u gewenst  na uw verblijf.

 • Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is in overeenstemming met bepalingen van de wet.

-    U mag uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen.

-    Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik, onwettig verlies, ongeoorloofde bekendmaking en/of ongeoorloofd toegang tot uw gegevens.

-    Uw gegevens worden verwerkt in systemen van onze partners met als doel uw verblijf aangenaam te maken. Wij hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt ter waarborging van de veiligheid bij het delen en overdragen van dergelijke gegevens.

 

Welke persoonlijke gegevens worden door ons verzameld?

Wij zijn genoodzaakt u te vragen naar uw persoonlijke gegevens en/of de gegevens van uw gezinsleden tijdens diverse momenten in het proces, zoals:

 • Contactgegevens (achternaam, voornaam, telefoonnummer, email).
 • Persoonlijke gegevens (geboortedatum, nationaliteit).
 • Uw credit card gegevens (ter garantie van uw boeking, wij vragen nooit om uw CVC code!).
 • Uw aankomst- en vertrekdata.
 • Uw vragen/opmerkingen/voorkeuren.


De benodigde persoonlijke gegevens worden alleen aan personen gevraagd met een minimale leeftijd van 18 jaar, gegevens van personen onder 18 jaar worden alleen met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger geaccepteerd. Het is in eerste instantie niet onze intentie om bijzondere gegevens te vragen en/of te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid of seksuele geaardheid. Er is een mogelijkheid dat we uw bijzondere gegevens verzamelen om te voldoen aan uw vereisten of om u als gast te voorzien van een passende service, bijvoorbeeld met een specifiek maaltijd/dieet.
 

Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens tijdens verschillende gelegenheden, waaronder:

- Hotelactiviteiten:

 • Boeken van een hotelkamer, vergaderzaal of tafel in het restaurant.
 • Inchecken en bij betalingen.
 • Verzoeken, klachten en/of geschillen.

- Deelname aan marketingprogramma of evenementen/exposities:

 • Deelname gasttevredenheidonderzoek
 • Aanbiedingen via email
 • Uitnodigingen voor een evenement of expositie.

- Overdracht van informatie van derden:

 • Boekingen via Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssysteem en overige reserveringskanalen via het internet.
 • Social media (bijvoorbeeld Facebook).
   

Welke doeleinden?

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden :

 • Voor het beheren van uw kamerreservering en/of accommodatie aanvragen.
 • Voor het beheren van uw verblijf in het hotel

-Beheer van de toegang tot kamers en/of vergaderzaal

-Tijdens calamiteiten

-controle op gebruik van diensten (bar, fietsverhuur, etc)

 • Om onze service en producten te verbeteren.
 • Relatiebeheer

-Voorkeuren terugkerende gasten beheren

-Beheer voor afmeldingen van aanbiedingen en nieuwsbrieven

-Rekening houden met recht tot verzet

-Voor het beheren van claims/klachten

 • Lokale wetgeving

 

Toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, uw gegevens worden uitsluitend aan derde partijen beschikbaar gesteld die betrokken zijn bij het (boekings-) proces van uw reservering.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of u kunt een bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over uw persoonsgegevens beschikken. Dat betekent nadat u bij ons het verzoek heeft ingediend voor “Dataportabiliteit” dat u van ons in een leesbaar computerbestand uw eigen gegevens toegestuurd krijgt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar administratie@aeonplazahotels.com.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Wij doen ons best om met dit Privacy Statement u duidelijk te maken hoe wij omgaan met uw gegevens en wat uw rechten zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen heeft van misbruik of een andere vraag neem dan gerust contact met ons op via email : administratie@aeonplazahotels.com.

 

Laatste wijziging : 23 mei 2018